logo

Foundations

Dr. A.H. Heineken
Stichting voor de Kunst

Officiële naam: Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst
KvK nr.: 41200492
Fiscaalnr.: 0051.30.803, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in Nederland in de ruimste zin des woords, meer in het bijzonder de bevordering van kunst. De stichting doet dit door middel van het uitreiken van een prijs, één keer in de twee jaar, als erkenning en aanmoediging van een toptalent in de kunsten in Nederland.
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken
R.H. Meppelink, secretaris
P.A. Akkerman, penningmeester
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement: Reglement (PDF)
Actueel verslag van de activiteiten: De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2018 werd op 27 september 2018 uitgereikt aan Erik van Lieshout, beeldend kunstenaar te Rotterdam.
De jury roemt het werk van Erik van Lieshout vanwege het radicale, het persoonlijke en het confronterende karakter. Hij gaat op zoek naar de pijnpunten van de maatschappij in zijn eigenzinnige tragikomische stijl. Het werk is altijd even sterk, blijft groeien en is puur: het kent geen zendingsdrang. Van Lieshout gaat de dialoog aan met groepen mensen uit de samenleving, ook met diegenen waar meestal met een boog omheen wordt gelopen: bewoners van achterstandswijken, verslaafden, zwervers en aanhangers van extreem rechts of links. Hij stelt kwesties aan de orde als drugs, seks, geweld en doorgeschoten regelgeving. Erik van Lieshout schuwt geen enkel taboe of precaire situatie, integendeel, hij gaat er recht op af en zoekt de dialoog.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een geldbedrag van € 50.000, € 50.000 voor de bekostiging van de publicatie van een boek en/of de organisatie van een tentoonstelling in de breedste zin van het woord, alsmede een trofee.
Inzicht in de financiën: Jaarrekening 2018 (PDF)
– overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst werd op 27 september 2018 uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000,  € 50.000 voor de bekostiging van de publicatie van een boek en/of de organisatie van een tentoonstelling in de breedste zin van het woord, alsmede een trofee.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.