logo

Foundations

Alfred Heineken Fondsen Foundation

Officiële Naam: Stichting Alfred Heineken Fondsen
KvK nr.: 41198544
RSIN: 8160.46.980, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschap, kunst, en cultuur en de bescherming van het milieu, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
Niet uitgesloten van de doelstelling is ook de bevordering en ondersteuning van andere maatschappelijke of culturele instellingen die het algemeen nut beogen.

Ten gevolge van een juridische fusie op 28 december 2018 met de:
– Dr. H.P. Heineken Stichting
– Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde
– Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap
– Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Milieuwetenschappen
– C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen heeft Stichting Alfred Heineken Fondsen het vermogen van genoemde stichtingen onder algemene titel verkregen.

Reglement: Reglement (PDF)
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken
R.H. Meppelink, secretaris
H.A. Oosters, penningmeester
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Actueel verslag van de activiteiten: In 2017 is besloten de volgende Heineken Young Scientists Awards onder te brengen in deze stichting:
– Heineken Young Scientists Award
in het domein Medical/Biomedical Sciences
– Heineken Young Scientists Award
in het domein Social Sciences
– Heineken Young Scientists Award
in het domein Humanities
– Heineken Young Scientists Award
in het domein Natural Sciences
.
De Heineken Young Scientists Awards bestaan elk uit een geldbedrag van € 10.000 en een kunstwerk.

Ten gevolge van een juridische fusie op 28 december 2018 zijn de volgende prijzen in deze stichting ondergebracht:
– Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica
– Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde
– Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
– Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen
– C.L. de Carvalho-Heinekenprijs (voorheen Dr. A.H. Heinekenprijs) voor de Cognitieve Wetenschappen

Deze prijzen bestaan elk uit een geldbedrag van USD 200.000 en een beeldje.

Op 27 september 2018 werden de in deze stichting ondergebrachte prijzen uitgereikt: zie Heineken Prizes 2018 booklet (PDF).

Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2018 (PDF)