logo

Foundations

C.L. de Carvalho-
Heineken Foundation
for Cognitive Science

Officiële Naam: C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen
KvK nr.: 57933596
RSIN: 852798568, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cognitieve wetenschap in de meest uitgebreide zin van het woord. De stichting doet dit door middel van het beschikbaar stellen van een prijs, één keer in de twee jaar, aan de natuurlijke persoon of aan de groep van ter zake samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het gebied van de cognitieve wetenschap heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van een door het bestuur daartoe uitgenodigd onafhankelijke wetenschappelijke instelling op grond van het uitzonderlijk belang of de uitzonderlijke waarde van deze prestatie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. In 2010 is door het bestuur, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen besloten om de Heineken Young Scientist Awards in te stellen. Deze prijs wordt met ingang van 2017 ondergebracht bij de Stichting Alfred Heineken Fondsen.
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter: alleen/zelfstandig bevoegd (indien en zolang zij voorzitter is)
R.H. Meppelink, secretaris: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
H.A. Oosters, penningmeester: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement: Reglement (PDF)
Actueel verslag van de activiteiten: Op 27 september 2018 werd de tweejaarlijkse C.L. de Carvalho-Heinekenprijs (voorheen Dr. A.H. Heinekenprijs) voor de Cognitieve Wetenschappen op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen uitgereikt aan
professor Nancy Kanwisher, hoogleraar cognitieve wetenschappen, Harvard University, Cambridge (Verenigde Staten).
Professor N. Kanwisher krijgt de prijs voor haar uiterst oorspronkelijke, degelijke en overtuigende bijdragen aan onze kennis over de organisatie van de menselijke hersenen.
Met ingang van 2014 wordt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen uitgereikt onder de naam
C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen.
De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2017 (PDF)
overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen werd op 27 september 2018 uitgereikt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.