logo

Foundations

Dr A.H. Heineken
Foundation for Environmental Sciences

Officiële naam: Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Milieuwetenschappen
KvK nr.: 41208800
RSIN: 816051902, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bescherming van het milieu in de meest uitgebreide zin van het woord. De stichting doet dit door middel van het beschikbaar stellen van een prijs, één keer in de twee jaar, aan de natuurlijke persoon of aan de groep van ter zake samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het gebied van de bevordering der bescherming van het milieu heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van een door het bestuur daartoe uitgenodigd onafhankelijke wetenschappelijke instelling op grond van het uitzonderlijk belang of de uitzonderlijke waarde van deze prestatie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. In 2010 is door het bestuur, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen besloten om de Heineken Young Scientist Awards in te stellen. Deze prijs wordt met ingang van 2017 ondergebracht bij de Stichting Alfred Heineken Fondsen.
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter: alleen/zelfstandig bevoegd (indien en zolang zij voorzitter is)
R.H. Meppelink, secretaris: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
H.A. Oosters, penningmeester: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement: Reglement (PDF)
Actueel verslag van de activiteiten: Op 27 september 2018 werd de tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen uitgereikt aan professor
Paul D.N. Hebert, hoogleraar moleculaire biodiversiteit, University of Guelph (Canada).
Professor P.D.N. Hebert krijgt de prijs voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van een genetische streepjescode die elke biologische soort op aarde kan classificeren.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2017 (PDF)
overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen werd op 27 september 2018 uitgereikt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.