logo

Foundations

Dr A.H. Heineken
Foundation
for History

Officiële naam: Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap
KvK nr.: 41202951
RSIN: 816050077, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de historische wetenschap. De stichting doet dit door middel van het beschikbaar stellen van een prijs, één keer in de twee jaar, aan de natuurlijke persoon of aan de groep van ter zake samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het gebied van de bevordering der historische wetenschap heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van een door het bestuur daartoe uitgenodigd onafhankelijke wetenschappelijke instelling op grond van het uitzonderlijk belang of de uitzonderlijke waarde van deze prestatie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. In 2010 is door het bestuur, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen besloten om de Heineken Young Scientist Awards in te stellen. Deze prijs wordt met ingang van 2017 ondergebracht bij de Stichting Alfred Heineken Fondsen.
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter: alleen/zelfstandig bevoegd (indien en zolang zij voorzitter is)
R.H. Meppelink, secretaris: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
H.A. Oosters, penningmeester: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Beloningsbeleid: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement: Reglement (PDF)
Actueel verslag van de activiteiten: Op 27 september 2018 werd de tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen uitgereikt aan professor John R. McNeill, universiteitshoogleraar aan Georgetown University (Washington, DC, Verenigde Staten).
Professor J.R. McNeill krijgt de prijs voor zijn grote bijdrage aan de integratie van twee jonge historische disciplines: de wereldgeschiedenis en de milieugeschiedenis.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2017 (PDF)
– overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap werd op 27 september 2018 uitgereikt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.