logo

Foundations

Dr H.P. Heineken
Foundation

Officiële naam: Dr. H.P. Heineken Stichting
KvK nr.: 41200024
RSIN: 816048642, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de wetenschap en cultuur. De stichting doet dit door middel van het beschikbaar stellen van een prijs, één keer in de twee jaar, aan de natuurlijke persoon of aan de groep van ter zake samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het gebied van de biochemie en de biofysica met inbegrip van de microbiologie en van de kiemingsfysiologie van zaden heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van de Afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op grond van het uitzonderlijk belang of de uitzonderlijke waarde dezer prestatie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. In 2010 is door het bestuur, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen besloten om de Heineken Young Scientist Awards in te stellen. Deze prijs wordt met ingang van 2017 ondergebracht bij de Stichting Alfred Heineken Fondsen.
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter: alleen/zelfstandig bevoegd (indien en zolang zij voorzitter is)
K. Vuursteen, bestuurder: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
R.H. Meppelink, secretaris: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
H.A. Oosters, penningmeester: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement: Reglement (PDF)
Actueel verslag van de activiteiten: Op 27 september 2018 werd de tweejaarlijkse Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen uitgereikt aan professor Xiaowei Zhuang, hoogleraar chemie, chemische biologie en fysica, Harvard University, Cambridge (Verenigde Staten).
Professor X. Zhuang krijgt de prijs voor het ontwikkelen van hoge-resolutie beeldvormende technieken en het gebruik daarvan bij het vinden van antwoorden op fundamentele biologische vraagstukken.
De Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2017 (PDF)
– overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica werd op 27 september 2018 uitgereikt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.