logo

Foundations

Dr A.H. Heineken Foundation
for Medicine

Officiële naam: Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde
KvK nr.: 41202952
RSIN: 816050144, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bescherming van de medische wetenschap. De stichting doet dit door middel van het beschikbaar stellen van een prijs, één keer in de twee jaar, aan de natuurlijke persoon of aan de groep van ter zake samenwerkende natuurlijke personen, die een zodanige prestatie op het gebied van de bevordering der Geneeskunde heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van een door het bestuur daartoe uitgenodigd onafhankelijke wetenschappelijke instelling op grond van het uitzonderlijk belang of de uitzonderlijke waarde van deze prestatie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. In 2010 is door het bestuur, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen besloten om de Heineken Young Scientist Awards in te stellen. Deze prijs wordt met ingang van 2017 ondergebracht bij de Stichting Alfred Heineken Fondsen.
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter: alleen/zelfstandig bevoegd (indien en zolang zij voorzitter is)
R.H. Meppelink, secretaris: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
H.A. Oosters, penningmeester: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Reglement: Reglement (PDF)
Actueel verslag van de activiteiten: Op 27 september 2018 werd de tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen uitgereikt aan
prof.dr. Peter F.M. Carmeliet, hoogleraar geneeskunde aan Katholieke Universiteit Leuven (België).
Prof.dr. P.F.M. Carmeliet krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar de invloed van groeifactoren op endotheel- en zenuwcellen, en voor zijn inspanningen om kennis daarover te vertalen naar behandelingen voor vaat- en zenuwziekten.
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 en een beeldje.
Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2017 (PDF)
overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting daarop:
De tweejaarlijkse Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde werd op 27 september 2018 uitgereikt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van US$ 200.000 alsmede een beeldje.
De kosten van de uitreikingsceremonie worden deels gedragen door de stichting.