logo

Foundations

Alfred Heineken Fondsen Foundation

Officiële Naam: Stichting Alfred Heineken Fondsen
KvK nr.: 41198544
RSIN: 8160.46.980, ANBI-status
Adres: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam
Tel.nr.: 00 31 20 626 33 49
E-mailadres: heinekenprizes@pentagonbv.nl
Doel: Bevordering van wetenschap en kunst.
Niet uitgesloten van de doelstelling is ook de bevordering en ondersteuning van andere maatschappelijke of culturele instellingen die het algemeen nut beogen.
In 2017 is besloten de volgende Heineken Young Scientists Awards onder te brengen in deze stichting:
De Heineken Young Scientists Award in het domein Medical/Biomedical Sciences 2018
De Heineken Young Scientists Award in het domein
Social Sciences 2018
De Heineken Young Scientists Award in het domein Humanities 2018
De Heineken Young Scientists Award in het domein
Natural Sciences 2018
Beleidsplan: Beleidsplan (PDF)
Bestuurssamenstelling: C.L. de Carvalho-Heineken
R.H. Meppelink, secretaris
H.A. Oosters, penningmeester
Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Actueel verslag van de activiteiten: De stichting stelt geldmiddelen ter beschikking aan de andere Heineken stichtingen en aan instellingen die een specifiek onderdeel van de wetenschap of kunst bevorderen of andere maatschappelijke of culturele instellingen.

Op 27 september 2018 werden de volgende in deze stichting ondergebrachte prijzen uitgereikt:
De Heineken Young Scientists Award in het domein Medical/Biomedical Sciences 2018
Op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd deze prijs uitgereikt aan dr. Joost Snijder.
Dr. J. Snijder (29) krijgt de prijs voor de toepassing van geavanceerde microscopische technieken om de moleculaire werking van onder meer virussen te bestuderen.

De Heineken Young Scientists Award in het domein
Social Sciences 2018

Op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd deze prijs uitgereikt aan
Dr. Marie-José van Tol.
Dr. M.J. van Tol (37) is universitair docent en onderzoeker aan de sectie neuropsychologie van de afdeling neurowetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de vele factoren die bijdragen aan het ontstaan van depressies en andere psychiatrische aandoeningen.

De Heineken Young Scientists Award in het domein
Humanities 2018

Op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd deze prijs uitgereikt aan
prof.mr.dr. Maartje van der Woude.
Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude (37) is hoogleraar rechtssociologie aan de Universiteit Leiden. Ze is daarnaast verbonden aan het Centre International de Criminologie Comparee vanUniversité de Montreal (Canada) en het Department of Criminology and Sociology of Law van de University of Oslo (Noorwegen). Zij krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de wisselwerking tussen het recht en het publieke debat rond thema’s als terrorisme, migratie en grensoverschrijdende criminaliteit.

De Heineken Young Scientists Award in het domein
Natural Sciences 2018

Op aanwijzen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd deze prijs uitgereikt aan dr. Peter Bijl.
Dr. P.K. Bijl (34) is universitair docent bij het departement Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij directeur van de LPP Foundation, een adviesorgaan gericht op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van mariene en terrestrische palynologie, organische en anorganische geochemie en limnologie. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar de relatie tussen atmosfeer, oceanen en ecosystemen in het zuidpoolgebied in de laatste 80 miljoen jaar.

De 4 bovengenoemde Heineken Young Scientists Awards bestaan elk uit een geldbedrag van € 10.000 en een kunstwerk.

Inzicht in de financiën: Jaarverslag 2017 (PDF)